TED Ege Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

TED Ege Kolejinde uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:
 
DİKKAT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Okulumuz okul öncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde, öğrencilerimizin öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf öğretmenleri tarafından “Dikkat Geliştirme” çalışmaları uygulanmaktadır.

Öğrenmenin dört temel basamağından biri olan input (giriş), dikkat eksikliği olan kişilerde yeterince çalışmaz ve öğrenme için gerekli bilgi zihne aktarılamaz. Böylece öğrenme daha verimsiz hale gelir. Yoğun dikkat gerektiren okuma, yazma, ders çalışma ve dinleme gibi çalışmalarda dikkat problemleri öğrencileri olumsuz etkiler.

Dikkat Geliştirme Çalışmaları kapsamında, öğrencilerimizin görsel dikkatini odaklama, dikkatini devam ettirme, benzerlilikleri fark etme, eşleştirme, planlama, organize olma, işitsel hafıza, el- göz koordinasyonu, ince motor becerilerin desteklenmesi ve görme alanının aktif kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
PREP ÇALIŞMALARI
Okulumuz okulöncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. Sınıf) kademesinde uygulanır. PREP, öğrencilerimizin seçilmiş bilgi işlemleme becerilerini ve kelime-kodlama becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bir programdır.

Dört ana bilişsel işlemden ikisi olan eş zamanlı işlemleme ile ardıl işlemleme stratejilerini geliştirmek için yapılandırılmış alıştırmalar yapılır. Ayrıca planlama ve dikkati arttırmaya yardımcı olur.
YAZILIM EĞİTİMİ
Okulumuz ortaokul 5. Sınıf kademesinde uygulanır. TED Ege Koleji olarak ana sınıfı, ilkokul, ve ortaokul öğrencilerine kodlama derslerimizle düşünmeyi öğrenen nesiller yetiştirmeyi amaç edindik. Kodlama dersleriyle, öğrencilerimiz 5 yaşından itibaren kodlama diliyle tanışıyor. 5. Sınıfa geldiklerinde ise yaş seviyelerine uygun olan bir yazılım dilini öğrenerek, çağımızın teknolojisini anlayan, eleştiren, yorumlayan ve geliştiren bireyler olarak yetişiyor. Kodlama ile okul öncesi eğitimi döneminde tanışan TED Ege Koleji öğrencileri, evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan kodlamaya hakim, projelerini hayata geçirebilen, algoritmik düşünme becerisi gelişmiş, üretken bireyler olarak ülkemizin geleceğini yazacaklardır.

Mevcut etrafımızda olan tüm teknolojik aletlerin ve kullandığımız sistemlerin alt yapısında yazılım ve kodlama vardır. Geleceği düşündüğümüzde şu anda var olan teknolojik aletler ve sistemler daha da yaygınlaşacaktır. Kod ya da algoritma yazabilmek bize problemlere farklı yönlerden bakabilme ve en kestirme çözümü bulabilme yeteneği kazandırmaktadır

ARDUİNO EĞİTİMİ
Ortaokul 6. sınıflarımızda uygulanmaktadır. Öğrencilerimizle Arduino eğitimi ile STEM yaklaşımına uygun uygulamalar yapılmaktadır. Günümüzde dünyada “Maker Hareketi” olarak tanımlanan ve günümüzde kullanılan sistemleri bireyin kendisi üretmesini esas alan hareketi ders müfredatımız içerisinde Arduino eğitimi olarak ele almaktayız. Günlük hayatta hayatımızı kolaylaştıran sistemlerin temel çalışma prensibini ve kullanım amaçlarını kavrayan öğrencilerimiz gelecekte teknolojiyi içerecek olan tüm meslek dallarına hazır bireyler olarak yetişecektir.
ROBOTİK EĞİTİMİ
Okulumuz ilkokul 3. ve 4. Sınıflarımız ile ortaokul 5.-6.-7.sınıflarımızda uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Robotik eğitimlerinde bir robotu tasarlarken tasarım sırasında hangi aşamaları kullandığı, öncesinde ve sonrasında yaşadığı problemleri çözebilme ve deneyimleme şansı, sonrasında plana uygun hareket etme ve zihinsel çözümleme becerisini geliştirmeye yönelik yeteneklerini geliştirebilmektedirler. Geliştirdiği robotu somut olarak istenilen amaca uygun hareket edebilmesi için soyut olarak düşünce yapısında şekillenen kodları kullanarak yazılım aracılığıyla çalıştırır.

Robotik eğitimi esnasında matematik alanındaki bir kavram için planlama yapıldığında bile robotik etkinlik ve kodlamanın doğası gereği fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanları kapsanmaktadır. Bu noktada matematikte hedeflenen bir kazanım sağlanırken aynı zamanda yapılan robot inşası ve kodlama aşamalarında sistematik düşünme, problem çözebilme ve olaylar arasındaki ilişkileri görebilme yetenekleri de eşzamanlı olarak gelişmektedir.
SONGS & DANCE (ŞARKI ve DANS ETKİNLİĞİ )
2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle ana sınıfları ile 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarımızda uygulanmaya başlanacak olan, İngilizce derslerimizde “Şarkı & Dans Etkinliği” ile öğrencilerimizin dil ve beden gelişimi için popüler İngilizce şarkıların dans eşliğinde aktarılması, günlük dilde kullanılan kelime farkındalığının oluşması ve farklı kültürlerin öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Songs and dance
WORLD SCHOLAR’S CUP (DÜNYA BİLGİNLER KUPASI ETKİNLİĞİ)
World Scholar’s Cup ortaokul 6 ve 7.sınıf ile lise 9,10 ve 11. sınıf düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlenerek yarıştığı bir turnuvadır. Bu turnuvalarla okulumuz, geleceğin liderleri olan öğrencilerimize global bir ortam yaratmayı, öğrencilerimizin yeni becerilerini ve güçlü yanlarını keşfetmelerine olanak sağlamayı, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmeyi, İngilizce özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Dunya Bilginler Kupasi