eTwinning, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 43 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilen ve 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eÖğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+ ile birlikte entegre bir programdır.

eTwinning’in en önemli unsurlarından biri; öğretmenler, öğrenciler, okullar, ebeveynler ve yerel yetkililer arasındaki işbirliğidir.

eTwinning ile okul:

-Avrupa düzeyinde eTwinning için rol modelleri olarak tanınırlar ve eylemin gelecekteki gelişimi için ilham verecek öncü okullardan oluşan bir ağ oluştururlar.

-Avrupa düzeyinde yüksek seviyede görünürlük elde ederler ve eTwinning Okulu Etiketlerini tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerinde gösterebilirler.

eTwinning ile yine bu okullar aşağıdaki alanlarda lider olarak tanınırlar:

  • Dijital uygulamalar
  • e-Güvenlik uygulamaları
  • Pedagojiye Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar
  • Personelin sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi
  • Personel ve öğrencilerle gerçekleştirilen işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi

Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler için yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. eTwinning projesi yapan birçok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;

  • Derse daha fazla motive olma,
  • Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma,
  • Yabancı dilde iletişim kurabilme,
  • Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,
  • Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.