Okul Öncesi


TED EGE KOLEJİ Ana sınıfı eğitim programımız; çocuklarımızın bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri duygusal ve bilişsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlayarak çocukları bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Okulumuzda; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde Proje yaklaşımı, Montesorri, RegioEmilia, HighScopr, Head Start, Gymboree, Gems (Great Explorations in Math adn Science), PYP(Primary ears Programme) yaklaşımlarından, okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Ana sınıfımızda 5 ve 6 yaş gruplarının tamamı düşünülerek, Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu işbirliği ile eğitim programı hazırlanmaktadır.

Hazırlanan eğitim programı Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu tarafından sınav ve mülakatla seçilen okul öncesi öğretmenliği bölümü Lisans mezunu olan öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

Ana programda Türkçe Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Drama, Fen-Doğa ve Mutfak Çalışmaları, Matematik, Sanat Etkinlikleri, Göster-Anlat Çalışması, Haftanın çocuğu, Haftanın Araştırmacısı birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde işlenir.

Ana program, yoğunlaştırılmış İngilizcenin yanı sıra, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Seramik, Eğlenceli Bilim, Akıl Oyunları, Yoga, Bale, Halk Oyunları, Salon dansları, Jimnastik ve Satranç etkinlikleriyle zenginleştirilerek uygulanır.

Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına önem vermenin yanı sıra yabancı dile ilgilerini arttıracak, öğrenme istek ve merakı yaratacak dinleme, anlama ve konuşma becerisi kazanacakları ortamlar sağlanır. Öğrencilerimizin İngilizceyi doğal bir şekilde öğrenmeleri, yaşantılarının bir parçası olarak görmeleri sağlanır. br>
Yeni Kitaplarımız "Gizemli Çizgiler Ormanı ve Sesler Adası”Ana sınıfı Turuncu, Sarı, Mavi Sınıflarında kullanmaya başladığımız, Gizemli Çizgiler Ormanı, Sesler Adası kitapları İlkokula hazırlık çalışmalarını yürütmek, geliştirmek ve sınıflardaki uygulamalara gerekli desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 6 yaş sınıflarında yapılan uygulamalar, kitap setimizi kolaylaştırıcı çalışmalar olarak alt yapımızı oluşturmuştur.

Bu uygulamalar oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleriyle verilmektedir.

 • Serbest çizgi çalışmaları,
 • Çizgi üzerinde yürüme,
 • Bedeni kullanarak çizgi oluşturma,
 • Farklı zeminlerde parmak takibi,
 • Kalem tutma becerilerini destekleme,
 • Düzenli çizgi çalışmaları,
 • Kitap tutma vb. gibi çeşitli zenginleştirilmiş etkinliklerden oluşmaktadır.

 • Gizemli Çizgiler Ormanı ve Sesler Adası seti Çalışma Kitaplarına ek olarak, öğretmenlerin kullanacağı, çalışmaları keyifli öğrenme ortamına dönüştürecek materyal çantası:
 • Klavuz Kitap (CD),
 • Kitabımızın kahramanlarının kuklaları,
 • Yön çalışmalarına kullanılan oklar,
 • Ok oyunları kartları,
 • Çizgi dominosu kartları,
 • Ses kartları,
 • Ses posterleri,
 • Ses oyunu halısı, piyon ve zardan oluşmaktadır. • Okulumuzda Değerler Eğitimi çalışmalarına bu yıl “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” ile devam ediyoruz. “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Standardizasyon çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Uzmanları, TED Alanya, TED Ankara, TED Antalya, TED Bursa ve TED Eskişehir öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından okul öncesi çocuklar için hazırlanmıştır. Bu set ile çocukların, değerlerin yaşandığı bir dünyanın içine girmeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı yaratılması hedeflenmektedir.  “Kıvrık Nerede?”, çocukların hayal güçlerini çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü bir settir. Setin kitapları, yapılandırılmış bir program dâhilinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. Zaman zaman kitaplar evlere gönderilerek aile katılımı etkinliklerinin de sizlerle birlikte sürdürülmesi düşünülmüştür; böylece çocuklarımızın yeni öğrenmelerinin pekiştirilmesi planlanmakta ve değerlerin hayatlarındaki yerlerini fark etmeleri hedeflenmektedir.