PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

TED Ege Koleji’nde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

PDR Çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir.
1-Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
3-Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda anaokulundan itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI1-Okula Uyum Çalışmaları: Okula yeni başlayan öğrencilere Türk Eğitim Derneği'nin, okul tarihçemizin, PDR bölümünün, okul fiziki ortamının, Okula özgü kuralların ve Değerler Eğitimi vb. ek eğitim programlarının öğrencilere tanıtılmasıdır.

2-Bültenler: Velileri Öğrencilerin Yaş Özellikleri, Çocuk Eğitimi, Davranış Bozuklukları ve Nedenleri, Çocuğun Okul Başarısını Destekleme, Ergenlik vb. konularda bilgi veren bültenler hazırlanmasıdır.

3-Her Sınıf Düzeyinde Öğrenci Davranışlarını Geliştirme amaçlı Sınıf içi Rehberlik Etkinliklerinin planlanması ve uygulanması: Bu yolla Koruyucu Önleyici Rehberlik Etkinliklerinin, Değerler Eğitimi Etkinliklerinin öğrencilerle etkileşimli bir şekilde işlenmesi, öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışları ile gözlemlenerek tanınması, öğrencilerin Rehber Öğretmenle yakınlaşmalarının sağlanmasıdır.

Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri: Lise-Ortaokul: - Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
- LGS-YKS Sistemleri
- Başarıya Götüren Sınav Stratejileri
- Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri
- Sağlıklı İletişim
- Sağlıklı Yaşam, Hijyen ve Sağlıklı Beslenme
- Bilinçli Teknoloji Kullanımı
- Bağımlılık Yapan Maddeler ve Hayır Deme Becerisi
- Zorbalık ve Siber Zorbalık ile Başa Çıkma
- Öfke ve Stres Yönetimi
- “Hazır mısın Hayata? ” sunumu- 12. sınıflar


4-İşbirliği: Okul idaresi, Sınıf öğretmenleri/Şube rehber öğretmenleri, danışman öğretmen ve velilerle; okul-ev tutarlılığının sağlanması ve öğrencilerin; akademik-sosyal-duygusal gelişimlerine destek olunması konusunda işbirliği yapılmasıdır.

5-Bilgilendirici seminerler:
Velilere;
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
 • Ergenlik,
 • Aile İçi İletişim,
 • Sınav Sistemi ve Tercih Süreci
 • Başarıyı Destekleyen Aile

 • Öğretmenlere;
 • Öğrencilerinin Gelişimsel Özellikleri,
 • Etkili Öğretmenlik ve Olumlu Sınıf Ortamı
 • Kriz Yönetimi
 • Öfke ve Stres Yönetimi
 • Sağlıklı Öğretmen-Öğrenci İlişkisi
 • Öğrencilere;
 • Sınav Kaygısı (Olumlu Düşün Başarıyı Yakala),
 • Ergenlikte Sağlıklı Büyüme ve Gelişme,
 • Gençlik Çağı
  konularında gerçekleştirilir.

  ANNE - BABA OKULU


  Okulumuzda yıllardır sürdürdüğümüz ve deneyimler ve paylaşımlarla geliştirdiğimiz Anne-Baba Eğitimi, İlkokulun başlangıcında Ana Sınıfında, 1.sınıf, 4.sınıf, Ergenlik ve Sınav Sisteminin başlangıcında 6.Sınıf, 9.,10. Ve 12. sınıfta verilmektedir.

  Anne-Baba Okulumuz her yıl velilerimize, sunumlar, alıştırmalar ve paylaşımlardan oluşan yapılandırılmış bir program içinde eğitim vermektedir.
  6.SINIF ANNE-BABA OKULU PROGRAMI
 • Ergenlikte Sağlıklı Gelişim
 • Ergen Çocuğunuzla İletişim
 • Sınav Sistemi ve Sınav Stratejileri
 • Anne-Babalar Çocuklarının Başarısına Nasıl Destek Olabilir?
 • Geleceği Planlamak


 • BİREYSEL REHBERLİK

 • Velinin dolduracağı Öğrenci Tanıma Formu ile öğrenci hakkındaki ilk bilgilerin alınması,
 • Sınıf öğretmenlerinin gözlemleri, Şube Öğretmenler Kurulundaki bilgiler ve Rehber Öğretmenin gözlemleri sonucunda; davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü,
 • uyum bozukluğu, ders başarısızlığı vb. sorunları olan öğrencilerin saptanması,
 • Aile, öğretmenler ve öğrenci ile sorunların çözümüne yönelik bireysel veya toplu görüşmeler yapılması,
 • Şube Öğretmenler Kurulu Toplantılarında öğrenciler hakkında oluşan bilgilerin ve her öğretmenin yaptığı puanlamanın isteyen velilerle paylaşılması,
 • Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısında; algısı, dikkati, arkadaşlarıyla iletişimi, kurallara uyumu, dersi ile ilgili yetişmişliği ve yeteneği konularında “orta” ve “geliştirilmeye ihtiyacı var” şeklinde değerlendirilen öğrencilerin velilerinin, bu bilgileri paylaşmak ve sorunların çözümünde işbirliği yapmak amacı ile Rehberlik Servisine davet edilmeleri,
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya toplu olarak danışmanlık yapılması,
 • İhtiyaç duyan tüm anne-babalara danışmanlık yapılmasıdır.


 • ÖĞRENCİYİ TANIMA VE YÖNLENDİRME AMACIYLA KULLANILAN BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
 • Otobiyografi ( 3., 5. sınıflar ve her yıl yeni kaydolan öğrenciler)
 • Rotter Cümle Tamamlama Testi (7., 8. sınıflar)
 • Çoklu Zeka Anketi (7.sınıf)
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği (6.sınıf)
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (8. sınıf)


 • BİREYSEL DESTEK EĞİTİMİ
 • Prep(Pass Reading Enhancment Program)
 • PREP, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygulanan bir programdır. Ayrıca çalışma boyunca öğrencinin strateji geliştirme, planlama ve dikkat becerileri de desteklenmektedir.
 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

 • Burdon Dikkat Testi
 • Öfke Yönetimi
 • Sağlıklı İletişim
 • Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri
 • Arabuluculuk.


 • Değerler Eğitimi


  TED Genel Merkezi önderliğinde 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzda başlattığımız Karakter Eğitimi Projesi kapsamındaki çalışmalar günümüze kadar özenle sürdürülmüştür. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatacağı "Değerler Eğitimi" programına, okulumuzun bu konudaki etkinlikleri doğrultusunda hazırlanan bir sunumla destek olunmuş, ildeki tüm PDR uzmanı ve idarecilerle çalışmalar paylaşılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında TED Genel Merkezince Değerler Eğitimi komisyonu oluşturulmuş ve programın geliştirilmesi ve güncellenmesi hedeflenmiştir. Okulumuz PDR uzmanı Sema TEMREN de  bu komisyonun çalışmalarına katılmıştır. Değerler Eğitiminin amacı; Evrensel insani değerler yoluyla öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektir. Değerler Eğitimi programı kapsamında insani değerler, anlamlı bir sıra izleyecek şekilde belirlenir ve yaş gruplarına uygun sınıf ve okul etkinlikleriyle işlenir.
  DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİNİN UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER:
 • Sınıf Çalışması
 • Örnek Olay
 • Oyunlar
 • Kahramanlar
 • Etkinlikler


 • Değerler Eğitimi Projesinin amacı öğrencinin insani yönünü ele almak, onun ‘iyi’ değerlerin ve bu değerlere göre davranmanın ne olduğunu bilmesine yardımcı olarak sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektir.
  2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARI

 • Yapılan etkinliklerde öğrencilerin çizdikleri resimler, yazdıkları yazılar ve işlenen konu ile ilgili Türkçe ve İngilizce özlü sözler ve resimler Değerler Eğitimi panolarında sergilenir.
 • Bireyin duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan biri okuldur.
 • Okulumuz, Değerler Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli görevler üstlenmektedir.
 • Değerler Eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma eğitimidir.
 • Değerler Eğitimi'nde öğrencilerinin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.
 • Değerler Eğitimi'nde, değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.
 • Değerler Eğitimi'nde, öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.
 • Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.
 • Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.
 • Değerler Eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder. • DEĞERLER EĞİTİMİ DERS DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
 • “Hayvan Barınağı Ziyareti “– Yardımseverlik-Duyarlılık Değerleri: 5.sınıflar • “LÖSEV’e Yardım Kampanyası” – Yardımseverlik-Duyarlılık-Empati Değerleri: 7.sınıflar • DEĞERLER EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ
 • Öğrencilerde kültürel çoğulculuk kavramını oluşturmak.
 • Kendisini dünya vatandaşı olarak görmesini sağlamak.
 • İyi karakterli bireyler yetiştirmek.
 • Öğrencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
 • Öğrencinin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak.
 • Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak.
 • Temel insani değerleri kazandırmak ve hayata geçirilmesini sağlamak.

 • NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİNE GEREKSİNİM DUYUYORUZ?
 • Tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğrencilerimize benimsetmek,
 • Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma sonucu kaybolan değerlere sahip çıkılmasını sağlamak,
 • Bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda kendisiyle barışık, değerleri olan, ilkeli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Ortak ahlâk arayışında, ortak değerler sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak.


 • MESLEKİ REHBERLİK

 • Ana sınıfından 12.sınıfa kadar tüm seviyelere uygun, meslekleri ve gerektirdiği beceri ve diğer özellikleri tanıtma amaçlı sınıf içi Mesleki Rehberlik Etkinlikleri uygulanması.
 • 8.Sınıflara çevredeki eğitim olanaklarının ve gidebilecekleri Orta öğretim kurumlarının tanıtılması.
 • 8.Sınıf öğrencilerine orta öğrenime geçişte uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında bilgilendirici çalışmaların yapılması.
 • 6.7. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında bilgi verilmesi.