Eğlenceli Bilim Nedir?
1994’ten bu yana dünyanın birçok ülkesindeki öğrenciler High Touch High Tech programlarıyla bilimin sıra dışı dünyasını eğlenerek, deneyimleyerek yaşıyorlar. Her yıl 2 milyondan fazla öğrencinin yaşadığı bu deneyim artık Eğlenceli Bilim adıyla Türkiye’de. Eğlenceli Bilim, uygulamalı dersleriyle yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan, bilime olan merakı arttıran, bir bilim insanı yetiştirme programıdır.

Amacımız 4-12 yaş arası öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır.

Müfredat konularını destekleyen, yaparak-yaşayarak öğrenme modelini esas alan Eğlenceli Bilim programları öğrencilerimizde deney kültürü ve bilim sevgisi oluşturmakta, öğrendiklerini somutlaştırarak bilgilerinin kalıcılığını arttırmaktadır.

Derslerimiz
Öğrencilerimizin yıl boyunca yapacakları 70-80 tane deney için grup çalışmalarında ve bireysel olarak kullanacakları deney materyalleri bulunmaktadır. Her Eğlenceli Bilim dersinde öğrencilerimizin bu malzemeleri kullanarak deney yapmaları sağlanmaktadır.

Her Eğlenceli Bilim dersinin sonunda öğrencilerimize dağıtılan ‘Veli Bilgilendirme Notları’ ile yapılan deneylerin içeriği ve kimi haftalarda evde yapılacak deneyler hakkında siz sayın velilerimizin de bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Müfredatla uyumlu, ana sınıfı 5 yaş grubunda 15 haftalık, ana sınıfı 6 yaş grubu ve ilkokulda 30 haftalık ‘Eğlenceli Bilim Program Listesi’ öğrencilerin küçük kas gelişimi ve psikomotor becerilerinin yanı sıra neden - sonuç ilişkisi kurma, gündelik hayat ile doğa ve bilim arasındaki ilişkiyi kurabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Okulumuzda 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle Eğlenceli Bilim derslerimiz başarıyla uygulanmaktadır.