TED EGE KOLEJİ

NOT: 2024 - 2025 Eğitim öğretim dönemine ait kayıt kabul Bilgileri ayrıca paylaşılacaktır. 

2023 - 2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 

ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU
GİRİŞ

Bu kılavuz, TED Ege Koleji’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Okulumuza, 2023-2024 Eğitim - Öğretim yılında Ana sınıfı 5 yaş, Anasınıfı 6 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara boş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabul edilecektir.
Okul öncesi, 1, 2 ve 3. Sınıflar için ön kayıt yaptıran öğrencilerin, Okul PDR Birimi tarafından yapılan Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır. 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. sınıf aday öğrencilerin ise, TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nın ardından, Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre kesin kayıtları yapılacaktır. 9. sınıf aday öğrencilerin ise; 04 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan MEB Liselere Giriş Sınavı’nın ardından yapılan Tanıma Görüşmesi sonunda kesin kayıtları yapılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ

Kayıt yaptırmak isteyen velilerin, öncelikle okulumuzda “Ön kayıt Formu” nu doldurması gerekmektedir. Ön Kayıt Formları, kesin kayıttan sonra TED Ege Koleji Öğrenci İşleri Birimi tarafından okulumuz k12 sistemine işlenmektedir.

OKUL ÖNCESİ

2023-2024 Eğitim - Öğretim yılında okul öncesi

  • 5 Yaş için Ocak 2019 - Aralık 2019 (45-56 aylık) tarihleri arasında doğan öğrencilerin (2017 doğumluların);
  • 6 Yaş için ise; Ocak 2018 - Aralık 2018 (57-68 aylık) tarihleri arasında doğan öğrencilerin (2016 doğumluların) kayıtları yapılacaktır.
  • 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle; 66, 67, 68 aylık olan (Ekim, Kasım, Aralık 2018 doğumlu) öğrenciler veli dilekçesi ile ilkokul 1.sınıfa başlayabilirler.
  • 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle; 69, 70, 71 aylık olan (Ekim, Kasım, Aralık 2017 doğumlu) öğrenciler ise veli dilekçesi ile 1. sınıfı erteleyebilir, okul öncesine devam edebilirler.
  • 72 aylık (Eylül 2017 doğumlu) ve daha büyük öğrencilerin ilkokula başlamaları zorunludur.

    Mevcut Öğrencilerin Kayıt yenileme Süreci

Hazırlık grubu (6 yaş) için kontenjan önceliği, 2023-2024 Eğitim - Öğretim yılında okulumuz 5 yaş ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Bu öğrencilerin kayıtlarının, 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması halinde, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
Ön kayıt yaptıran okul öncesi aday öğrencilerin, (5-6 yaş) okulumuz PDR uzmanları tarafından yapılan Tanıma Görüşmesi sonunda kesin kayıtları yapılır.

İLKOKUL

•1. sınıflara başlama yaşı 69 ay olarak belirlenmiştir. Ancak 66, 67, 68 aylık olan öğrenciler veli dilekçesi ile 1. sınıfa başlayabilirler.
•1. sınıflara, 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılında, Mart 2016 (66 aylık) ve öncesinde doğan (67, 68, 69, 70, 71 ve 72 aylık) öğrenciler alınacaktır.

Mevcut Öğrencilerin Kayıt yenileme Süreci
1., 2., 3. ve 4. sınıflar için kayıt önceliği ; 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında okulumuz anasınıfı 6 yaş, 1., 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır.
Bu öğrencilerin kayıtlarının, 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması durumunda, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda, kalan kontenjanlar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin okulumuz PDR uzmanlarınca yapılan Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır.

ORTAOKUL

Mevcut Öğrencilerin Kayıt Yenileme Süreci
5, 6, 7 ve 8. sınıflar için kontenjan önceliği 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında okulumuzun 4, 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Velilerimizin 30 Haziran 2023 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması, durumunda, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde, boş kalan kontenjanlar için ön kayıt başvurularının ardından, öğrenciler Giriş Sınavına alınacaktır. Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin okulumuz PDR uzmanları tarafından yapılacak olan Tanıma Görüşmesi sonucunda kayıt işlemi yapılacaktır.

LİSE

9. Sınıf:
Lise 9. Sınıf kayıtlarında başarı bursları, Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak LGS merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. Merkezi sınava girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez.

9. sınıflar için kontenjan önceliği 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında okulumuzun 8.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Sınav sonuçlarını beklemeden ve PDR uzmanları ile yapılan Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci kayıtları yapılır. Burs oranları ise; Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS sınav sonuçlarını açıklamasıyla ilan edilir ve uygulanır. Bu sınıflar için peşin ödeme indirimi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başlar ve 15 gün boyunca devam eder.

Okul tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemi tamamlanmayan öğrenciler burs hakkını kaybederler.

Mevcut 10. Sınıf Öğrencilerimizin Kayıt Yenileme Süreci

Velilerimizin 30 Haziran 2023 tarihine kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. 10. sınıflar için kontenjan önceliği 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında okulumuzun 9.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Velilerimizin 30 Haziran 2021 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması durumunda, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

10. Sınıfa Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci̇:
Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı sonuçları ve PDR uzmanları ile yapılan Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci kayıtları yapılır.

•11 ve 12. Sınıflara, TED Okulları dışında, dışarıdan yeni öğrenci kaydı yapılmamaktadır.