Kayıt KoşullarıTED EGE KOLEJİ
2020 - 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN
ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU·

GİRİŞ
Bu kılavuz, TED Ege Koleji’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Anasınıfı 5 yaş, Anasınıfı 6 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9 ve 10. sınıflara boş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabul edilecektir.

Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflar için ön kayıt yaptıran öğrencilerin Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır. 4, 5, 6, 7. ve 10. sınıf aday öğrencileri ise, TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nın ardından Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre kesin kayıtları yapılacaktır. 9. sınıf aday öğrencilerin ise, 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan MEB Liselere Giriş Sınavı’nın ardından yapılan Tanıma Görüşmesi sonunda kesin kayıtları yapılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ
Kayıt yaptırmak isteyen velilerin, öncelikle okulumuzda “Ön kayıt Formu” nu doldurması gerekmektedir. Ön kayıt Formları, kesin kayıttan sonra TED Ege Koleji Öğrenci İşleri Birimi tarafından okulumuz k12 sistemine işlenmektedir.

OKUL ÖNCESİ
2020-2021 eğitim öğretim yılında okul öncesi 5 Yaş için Ocak 2016 - Aralık 2016 (45-56 aylık) tarihleri arasında doğan öğrencilerin (2016 doğumluların); 6 Yaş için ise; Ocak 2015 - Aralık 2015 (57-68 aylık) tarihleri arasında doğan öğrencilerin (2015 doğumluların) kayıtları yapılacaktır. Eylül 2020 tarihi itibariyle; 66, 67, 68 aylık olan öğrenciler veli dilekçesi ile ilkokul 1.sınıfa başlayabilirler. Eylül 2020 tarihi itibariyle; 69, 70, 71 aylık olan öğrenciler ise veli dilekçesi ile 1. sınıfı erteleyebilir, okul öncesine devam edebilirler. 72 aylık ve daha büyük öğrencilerin ilkokula başlamaları zorunludur.

Mevcut Öğrencilerin Kayıt Yenileme Süreci
Hazırlık grubu (6 yaş) için kontenjan önceliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulumuz 5 yaş ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizde olacaktır. Velilerimizin 19 Haziran 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumunda; öğrencinin kayıt yenilemesi yapılmayacak olarak değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
Ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin (5-6 yaş) okulumuz PDR uzmanları tarafından Tanıma Görüşmesinin yapılmasının ardından kesin kayıtları yapılır.

İLKOKUL
1.Sınıflara başlama yaşı 69 ay olarak belirlenmiştir. 1.sınıflara, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Mart 2015 ve öncesinde doğan öğrenciler alınacaktır.

Mevcut Öğrencilerin Kayıt yenileme Süreci
1., 2., 3. ve 4. sınıflar için kontenjan önceliği 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulumuz hazırlık grubu (6 yaş) anasınıfında, 1., 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizde olacaktır.
Velilerimizin 19 Haziran 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumunda kayıt yenilemesi yapılmayacak olarak değerlendirilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
1, 2. ve 3. sınıflar düzeyinde, kalan kontenjanlar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin okulumuz PDR uzmanlarınca yapılan Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır. 4.sınıflar düzeyinde ise, kalan kontenjanlar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere uygulanacak olan Giriş Sınavı’nın ardından PDR uzmanlarınca yapılan Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır.

ORTAOKUL
Mevcut Öğrencilerin Kayıt Yenileme Süreci
5., 6. ve 7. sınıflar için kontenjan önceliği 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulumuzun 4., 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizde olacaktır. Velilerimizin 19 Haziran 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumunda; kayıt yenilemesi yapılmayacak olarak okulumuzca değerlendirilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
5., 6. ve 7. sınıf düzeyinde, boş kalan kontenjanlar için ön kayıt başvurularının ardından, Giriş Sınavına alınacaktır. Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere okulumuz PDR uzmanları tarafından yapılacak olan Tanıma Görüşmesi sonucunda kayıt işlemi yapılacaktır.
• 8. sınıf düzeyinde kontenjanımızın dolu olması nedeniyle yeni öğrenci kaydı yapılmayacaktır.

LİSE
9. Sınıf: Lise 9. Sınıf kayıtlarında Başarı bursları, 7 Haziran 2020 tarihinde MEB tarafından yapılacak LGS merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. Merkezi sınava girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez.
Okul tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemi tamamlanmayan öğrenciler burs hakkını kaybederler.
Mevcut 10., 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerin Kayıt Yenileme Süreci
Velilerimizin 19 Haziran 2020 tarihine kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
10. Sınıfa Aday Öğrencilerin Kayıt Sürecı̇
Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı sonuçları ve PDR uzmanları ile yapılan Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci kayıtları yapılır.
• 11 ve 12. Sınıflara TED Okulları dışında dışarıdan yeni öğrenci kaydı yapılmamaktadır.

Atatürk

Ansolon