TED EGE KOLEJİ
2021 - 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU

GİRİŞ

Bu kılavuz, TED Ege Koleji’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Okulumuza, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında Ana sınıfı 5 yaş, Anasınıfı 6 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara boş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabul edilecektir.
Okul öncesi, 1, 2 ve 3. Sınıflar için ön kayıt yaptıran öğrencilerin, Okul PDR Birimi tarafından yapılan Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır. 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. sınıf aday öğrencilerin ise, TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nın ardından, Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre kesin kayıtları yapılacaktır. 9. sınıf aday öğrencilerin ise; 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan MEB Liselere Giriş Sınavı’nın ardından yapılan Tanıma Görüşmesi sonunda kesin kayıtları yapılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ

Kayıt yaptırmak isteyen velilerin, öncelikle okulumuzda “Ön kayıt Formu” nu doldurması gerekmektedir. Ön Kayıt Formları, kesin kayıttan sonra TED Ege Koleji Öğrenci İşleri Birimi tarafından okulumuz k12 sistemine işlenmektedir.
Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları siz değerli velilerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı için Uzaktan Kayıt Sistemi ile yapılabilecektir.
OKUL ÖNCESİ

2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında okul öncesi
 • 5 Yaş için Ocak 2017 - Aralık 2017 (45-56 aylık) tarihleri arasında doğan öğrencilerin (2017 doğumluların);
 • 6 Yaş için ise; Ocak 2016 - Aralık 2016 (57-68 aylık) tarihleri arasında doğan öğrencilerin (2016 doğumluların) kayıtları yapılacaktır.
 • 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle; 66, 67, 68 aylık olan (Ekim, Kasım, Aralık 2016 doğumlu) öğrenciler veli dilekçesi ile ilkokul 1.sınıfa başlayabilirler.
 • 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle; 69, 70, 71 aylık olan (Ekim, Kasım, Aralık 2015 doğumlu) öğrenciler ise veli dilekçesi ile 1. sınıfı erteleyebilir, okul öncesine devam edebilirler.
 • 72 aylık (Eylül 2015 doğumlu) ve daha büyük öğrencilerin ilkokula başlamaları zorunludur.

  Mevcut Öğrencilerin Kayıt yenileme Süreci
 • Hazırlık grubu (6 yaş) için kontenjan önceliği, 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında okulumuz 5 yaş ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Bu öğrencilerin kayıtlarının, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması halinde, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

  Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
  Ön kayıt yaptıran okul öncesi aday öğrencilerin, (5-6 yaş) okulumuz PDR uzmanları tarafından yapılan Tanıma Görüşmesi sonunda kesin kayıtları yapılır.

  İLKOKUL

  •1. sınıflara başlama yaşı 69 ay olarak belirlenmiştir. Ancak 66, 67, 68 aylık olan öğrenciler veli dilekçesi ile 1. sınıfa başlayabilirler.
  •1. sınıflara, 2021-2022 eğitim - öğretim yılında, Mart 2016 (66 aylık) ve öncesinde doğan (67, 68, 69, 70, 71 ve 72 aylık) öğrenciler alınacaktır.

  Mevcut Öğrencilerin Kayıt yenileme Süreci
  1., 2., 3. ve 4. sınıflar için kayıt önceliği ; 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında okulumuz anasınıfı 6 yaş, 1., 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır.
  Bu öğrencilerin kayıtlarının, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
  Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması durumunda, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

  Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci
  1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda, kalan kontenjanlar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin okulumuz PDR uzmanlarınca yapılan Tanıma Görüşmesi sonucunda kesin kayıtları yapılacaktır.

  ORTAOKUL

  Mevcut Öğrencilerin Kayıt Yenileme Süreci
  5, 6, 7 ve 8. sınıflar için kontenjan önceliği 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında okulumuzun 4, 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Velilerimizin 30 Haziran 2021 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması, durumunda, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

  Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde, boş kalan kontenjanlar için ön kayıt başvurularının ardından, öğrenciler Giriş Sınavına alınacaktır. Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin okulumuz PDR uzmanları tarafından yapılacak olan Tanıma Görüşmesi sonucunda kayıt işlemi yapılacaktır.

  LİSE

  9. Sınıf:
  Lise 9. Sınıf kayıtlarında başarı bursları, Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak LGS merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. Merkezi sınava girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez.

  9. sınıflar için kontenjan önceliği 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında okulumuzun 8.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Sınav sonuçlarını beklemeden ve PDR uzmanları ile yapılan Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci kayıtları yapılır. Burs oranları ise; Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS sınav sonuçlarını açıklamasıyla ilan edilir ve uygulanır. Bu sınıflar için peşin ödeme indirimi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başlar ve 15 gün boyunca devam eder.

  Okul tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemi tamamlanmayan öğrenciler burs hakkını kaybederler.

  Mevcut 10. Sınıf Öğrencilerimizin Kayıt Yenileme Süreci
  Velilerimizin 30 Haziran 2021 tarihine kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. 10. sınıflar için kontenjan önceliği 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında okulumuzun 9.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin olacaktır. Velilerimizin 30 Haziran 2021 tarihine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar öğrencimizin okulumuza kesin kaydının yapılmaması durumunda, velinin okul tercihinin başka bir okul olduğu şeklinde değerlendirilecektir. Bu durumda kontenjanlar yeni kayıtlara açılacaktır.

  10. Sınıfa Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci̇:
  Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı sonuçları ve PDR uzmanları ile yapılan Tanıma Görüşmesi sonuçlarına göre öğrenci kayıtları yapılır.

  •11 ve 12. Sınıflara, TED Okulları dışında, dışarıdan yeni öğrenci kaydı yapılmamaktadır.