EĞİTİM PROJELERİ
Günümüzde yapılandırmacı, öz düzenleyici yaklaşım doğrultusunda aktif ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan ortamların oluşturulması önem kazanmıştır.

Öğrencinin zihinsel modelleme, tasarım gücünü ortaya koyup, geliştirebilmesi, çağın gerektirdiği becerileri kazanması önemlidir. Bu anlayışı benimseyen okulumuzda; 2008 yılında üst düzey düşünme becerileri, ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımı çalışmaları başlatılmış olup sürdürülmektedir. Okulumuz projeler koordinatörlüğü; öğretmenlerimizin eğitimini, projelerin üretilip uygulanmasını sağlayan birimdir.


PROJELERİMİZDEN BAZI ÖRNEKLER:
• KANTİN PROJESİ
• ÇEVRE DOSTU YAKIT PROJESİ
• DİYABET PROJESİ
• ANTİBİYOTİKLER PROJESİ
• ZARARLI ALIŞKANLIKLAR PROJESİ
• GÖLGE OYUNLARI PROJESİ
• TARLADAN SOFRAYA PROJESİ


SOSYAL PROJELER
Okulumuz 7. ve 11. Sınıf öğrencilerinin; okul yönetimi ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetler birimi desteğinde yürüttükleri sosyal projeleri kapsar.

Geleneksel hale getirilen bu projeler sayesinde öğrencilerimiz LÖSEV’e ve ihtiyacı olan köy okullarına ulaşma fırsatı bulmaktadırlar.