TED Ege Koleji Lisesi’nde ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Lise binasında; farklı öğrenme stillerine uygun yüksek teknoloji donanımlı sınıflar, branş derslikleri, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları, spor salonu ve 400 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Kültür, Sanat ve Spor alanlarında yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak; Özgüvenli, yaratıcı ve çok yönlü becerilere sahip bireylerin topluma topluma kazandırılması da amaçlarımız arasındadır. Ayrıca ; Okulumuzda Milli Eğitim Müfredatının yanında 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren başlatmış olduğumuz Uluslararası BTEC Programını da uygulamaktadır.