Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

TED Ege Kolejinde Ar-Ge’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında

1.Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinde kurum çalışanlarının, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve çalışanları kurumsal uygulamalardaki değişimler hakkında bilgilendirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler planlanmakta, uygulanmaktadır.

2.Strateji Geliştirme faaliyetlerinde kurumun Stratejik Planında yer alan hedeflerin kurumun kalite politikasına uygun nitelikte olması, hedefler için geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

3.Eleştirel Düşünme ve Proje Tabanlı Öğrenme konularında çalışmalarını yürüten Proje birimi ile koordineli olarak çalışılarak Proje tabanlı öğrenmenin müfredata entegrasyonu ve Pisa ve Timss türü soru üretimi ile çalışmalar yürütülmektedir.

4.Okulumuz bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak çalışılarak, ödev kitapçıkları, ders föyleri ve veli bilgilendirme kitapçıkları üretilmektedir.

5.Akademik kurul çalışmaları kapsamında okul içi işleyiş ve kurum kültürü ile ilgili yönergeler hazırlanması, uygulanması ve yılsonunda SWOT analizi ile değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.