TED Ege Koleji Ortaokulu’nda Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek orta öğretime toplumsal yaşama hazırlamaktır.
TED Ege Koleji’nde Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk bilincine sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, paylaşımcı, kendine güvenen geleceğin başarılı, mutlu ve lider bireylerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ortaokul binasında; farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, branş derslikleri, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları ve jimnastik salonu bulunmaktadır.