PDR Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü “Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir” (Kuzgun, 1992)
TED Ege Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı; kendini tanıyan ve kendine uygun kararlar verebilen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü kendi alanlarında uzman, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Sema TEMREN, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Gülten BÖLÜK, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Gözde ÖZVEREN, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Gülşen Eren’den oluşan kadrosuyla; öğrencileri okula alıştırma, onları tanıma ve izleme çalışmalarını yürütmekte, psikolojik danışmanlık, koruyucu ve önleyici rehberlik ve mesleki rehberlik hizmetlerini tüm öğrencilerimize ve velilerimize yönelik olarak sürdürmekte, bu çalışmalarında gelişimsel- çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmaktadır.
ÇALIŞMA İLKELERİ
  • Gizlilik
  • Gönüllülük
  • Süreklilik
  • Kişi haklarına saygı
  • Bireyin değerliliği
  • Bireyin özerkliği
  • İlgili kişilerle işbirliği
  •