VİZYONUMUZ

 • Öğrencisi, velisi, öğretmeni, çalışanı ve yöneticisi ile bir bütün olmak, tatmin ve memnuniyet duygusu geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin özgün yeteneklerini fark edebilecekleri ve geliştirebilecekleri ortam hazırlamak
 • Öğrencilerimizin tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel kimlik taşıyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Gelişmeyi ve yenileşmeyi, evrensel standartlarda güncelleştirerek gerçekleştirmek,
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarının özünü benimsemiş aydın nesiller yetiştirmek,
 • Öğrencilerimize insani değerler ve yaşam becerileri kazandırarak onları hayata hazırlamak.


 • MİSYONUMUZ

 • Eğitim - öğretimde, ülkemizde ve bölgemizde örnek ve öncü okul olmak,
 • Bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanan, sorgulayan ve aynı zamanda üreten mezunlar vermek,
 • Yabancı dile önem vererek öğrencilerin uluslar arası eğitim öğretim programlarından da yararlanmalarını sağlamak,
 • Eğitim – öğretim programları hazırlamak, geliştirmek ve bu programları diğer eğitim kurumları ile paylaşmak.


 • HEDEFLERİMİZ

 • Eğitim sisteminin öngördüğü temel bilgi ve becerilere sahip,
 • Eleştirel, bilimsel, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş,
 • Etkili iletişim kurabilen, sosyal çevresi ile uyumlu,
 • Problem çözme, karar verme ve planlama becerileri gelişmiş,
 • Öğrenme ve çalışmaya karşı olumlu tutum geliştirmiş,
 • Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında,
 • İnsani değerleri ve yaşam becerileri kazanmış
 • Değişik kültür ve yaşam biçimlerini tanıyan, farklılıklara saygı duyan,
 • Tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel kimlik taşıyan,
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının özünü benimsemiş,
 • En az bir yabancı dili etkin düzeyde kullanabilen,
 • Hedefi kendini gerçekleştirmek olan,
 • Çevre bilinci gelişmiş,
 • Özgüvenli,
 • bireyler yetiştirmektir


  İLKELERİMİZ

 • Atatürkçü
 • Öğrenci odaklı
 • Demokratik
 • Dürüst
 • Tutarlı
 • Adaletli
 • Yenilikçi
 • Sektörde öncü olmaktır.


 • DEĞERLERİMİZ

 • Sevgi
 • Saygı
 • Güven
 • Başarma azmi
 • Geleceği şekillendirme sorumluluğu
 • TED aidiyet duygusu
 • ÖĞRETMENLERİMİZİN DAVRANIŞ İLKELERİ

  Öğretmenlerimiz ‘ 3 i ‘ Kuralı’na göre davranırlar;
  Biz TED Ailesinin Üyeleri, Paydaşlarımıza;
 • İçten
 • İlgili
 • İlkeli
 • davranırız.

  ÖĞRENCİLERİMİZİN DAVRANIŞ İLKELERİ:

  Öğrencilerimiz;
 • Kendimize,
 • Arkadaşlarımıza,
 • Eşyalarımıza
 • zarar veremeyiz ilkelerine göre davranırlar.

  EĞİTİM – ÖĞRETİMDE FARKLILIK YARATMA HEDEFLERİMİZ VE ÖNCELİKLİ PLANLARIMIZ

 • Eğitim – Öğretim Programlarını hazırlamak, geliştirmek, öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri amacıyla uygulamak ve Türk Eğitim Sistemi’ne sunmak
 • Eğitim Fakülteleri ile işbirliğini artırmak
 • Öğretmenlerimizin yurt dışı eğitimlerine verilen desteği arttırmak
 • Yurt dışı öğrencileri ile karşılıklı ziyaretleri gerçekleştirmek
 • Uluslararası projelere katılımı arttırmak
 • Uluslararası yarışmalara katılımı sağlamak
 • Öğrencilerimizin özgün yeteneklerini fark edebilecekleri ve geliştirebilecekleri ortam hazırlamak