Değerler Eğitimi TED Genel Merkezi önderliğinde 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzda başlattığımız Karakter Eğitimi Projesi kapsamındaki çalışmalar günümüze kadar özenle sürdürülmüştür. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatacağı "Değerler Eğitimi" programına, okulumuzun bu konudaki etkinlikleri doğrultusunda hazırlanan bir sunumla destek olunmuş, ildeki tüm PDR uzmanı ve idarecilerle çalışmalar paylaşılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında TED Genel Merkezince Değerler Eğitimi komisyonu oluşturulmuş ve programın geliştirilmesi ve güncellenmesi hedeflenmiştir. Okulumuz PDR uzmanı Sema TEMREN de  bu komisyonun çalışmalarına katılmıştır. Değerler Eğitiminin amacı; Evrensel insani değerler yoluyla öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektir. Değerler Eğitimi programı kapsamında insani değerler, anlamlı bir sıra izleyecek şekilde belirlenir ve yaş gruplarına uygun sınıf ve okul etkinlikleriyle işlenir.
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİNİN UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER:
 • Sınıf Çalışması
 • Örnek Olay
 • Oyunlar
 • Kahramanlar
 • Etkinlikler


 • Değerler Eğitimi Projesinin amacı öğrencinin insani yönünü ele almak, onun ‘iyi’ değerlerin ve bu değerlere göre davranmanın ne olduğunu bilmesine yardımcı olarak sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektir.
  2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARI

 • Yapılan etkinliklerde öğrencilerin çizdikleri resimler, yazdıkları yazılar ve işlenen konu ile ilgili Türkçe ve İngilizce özlü sözler ve resimler Değerler Eğitimi panolarında sergilenir.

 • Bireyin duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan biri okuldur.
 • Okulumuz, Değerler Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli görevler üstlenmektedir.
 • Değerler Eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma eğitimidir.
 • Değerler Eğitimi'nde öğrencilerinin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.
 • Değerler Eğitimi'nde, değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.
 • Değerler Eğitimi'nde, öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.
 • Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.
 • Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.
 • Değerler Eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder.

 • DEĞERLER EĞİTİMİ DERS DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
 • “Ayıkla Pirincin Mercimeğini” Etkinliği- Sabır Değeri: Anasınıfı
 • “Yumurtamı Kırmam” Etkinliği – Sorumluluk Değeri: 3.Sınıflar


 • “Hayvan Barınağı Ziyareti “– Yardımseverlik-Duyarlılık Değerleri: 5.sınıflar • “LÖSEV’e Yardım Kampanyası” – Yardımseverlik-Duyarlılık-Empati Değerleri: 7.sınıflar • “Huzur evi Ziyareti” – Yardımseverlik- Duyarlılık-Empati değerleri: 9.sınıflar

 • DEĞERLER EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ
 • Öğrencilerde kültürel çoğulculuk kavramını oluşturmak.
 • Kendisini dünya vatandaşı olarak görmesini sağlamak.
 • İyi karakterli bireyler yetiştirmek.
 • Öğrencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
 • Öğrencinin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak.
 • Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak.
 • Temel insani değerleri kazandırmak ve hayata geçirilmesini sağlamak.

 • NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİNE GEREKSİNİM DUYUYORUZ?
 • Tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğrencilerimize benimsetmek,
 • Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma sonucu kaybolan değerlere sahip çıkılmasını sağlamak,
 • Bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda kendisiyle barışık, değerleri olan, ilkeli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Ortak ahlâk arayışında, ortak değerler sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak.
 •