BİREYSEL REHBERLİK

 • Velinin dolduracağı Öğrenci Tanıma Formu ile öğrenci hakkındaki ilk bilgilerin alınması,
 • Sınıf öğretmenlerinin gözlemleri, Şube Öğretmenler Kurulundaki bilgiler ve Rehber Öğretmenin gözlemleri sonucunda; davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü,
 • uyum bozukluğu, ders başarısızlığı vb. sorunları olan öğrencilerin saptanması,
 • Aile, öğretmenler ve öğrenci ile sorunların çözümüne yönelik bireysel veya toplu görüşmeler yapılması,
 • Şube Öğretmenler Kurulu Toplantılarında öğrenciler hakkında oluşan bilgilerin ve her öğretmenin yaptığı puanlamanın isteyen velilerle paylaşılması,
 • Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısında; algısı, dikkati, arkadaşlarıyla iletişimi, kurallara uyumu, dersi ile ilgili yetişmişliği ve yeteneği konularında “orta” ve “geliştirilmeye ihtiyacı var” şeklinde değerlendirilen öğrencilerin velilerinin, bu bilgileri paylaşmak ve sorunların çözümünde işbirliği yapmak amacı ile Rehberlik Servisine davet edilmeleri,
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya toplu olarak danışmanlık yapılması,
 • İhtiyaç duyan tüm anne-babalara danışmanlık yapılmasıdır.


 • ÖĞRENCİYİ TANIMA VE YÖNLENDİRME AMACIYLA KULLANILAN BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
 • Otobiyografi ( 3., 5. sınıflar ve her yıl yeni kaydolan öğrenciler)
 • Bier Cümle Tamamlama Testi
 • Rotter Cümle Tamamlama Testi (7., 8. sınıflar)
 • Çoklu Zeka Anketi (7.sınıf)
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği (6.sınıf)
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (8. sınıf)
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri (10.sınıf)


 • BİREYSEL DESTEK EĞİTİMİ
 • Oyunla Davranış Geliştirme
 • Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın en önemli yollarından biri oyundur. Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebildiği önemli bir fırsattır. Bu sebeple okulumuzda anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma, anlama ve öğrenmelerine destek olabilmek amacıyla Rehberlik öğretmenlerimiz tarafından “Oyunla Davranış Geliştirme” çalışmaları yapılmaktadır.

 • Prep(Pass Reading Enhancment Program)
 • PREP, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygulanan bir programdır. Ayrıca çalışma boyunca öğrencinin strateji geliştirme, planlama ve dikkat becerileri de desteklenmektedir.
 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

 • Burdon Dikkat Testi
 • Öfke Yönetimi
 • Sağlıklı İletişim
 • Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri
 • Arabuluculuk.