Yıl boyunca yapılan Sks yüzme çalışmalarında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek ve sks yıllık plan çerçevesinde öğrenciler düzeylerine ve hazırbulunuşluklarına göre öğretmenler tarafından homojen gruplara ayrılırlar. Genel amacımız yüzme branşının öğretilmesi yanında öğrencilerin eğlenebildikleri mutlu bir ortam yaratmaktır. Günümüzde hızla popüler hale gelen ve yaşam boyu spor için en öncelikle tercih edilen branşlardan birisi olan yüzme branşı okulumuz da büyük bir önem ve titizlikle icra edilmektedir.

Yüzme bilmeyen grupların suyu severek yüzme sporunu yaşam biçimi haline getirmek için kaliteli eğitim hedeflenir. Ana sınıfı gruplarında eğlenceli oyunlarla yüzme sporu sevdirilir. Suya alışma , su üzerinde durma ve hareket etme çalışmaları geliştirici oyunlarla öğretilirken öğrencilerin kendilerine güvenmeleri ve mutlu olmaları amaçlanmaktadır.

İlkokul ve ortaokul gruplarında öğretici ve geliştirici oyunlarla yüzme ve suya olan güven pekiştirilir.Temel 4 tekniğin uygulaması öncesi hazırbulunuşluk için gereken çalışmalar yapılır. Öğrenciler suda bireysel olarak kontrol altında bu çalışmaları yapar. Yüzmeyi bilen gruplarda ise yüzmenin 4 tekniğinin tüm kurallarıyla öğretilmesi hedeflenir. Bu teknikler genel beceri , yetenek ve ilgiye göre mükemmel hale gelene kadar çok sayıda öğretim metodu ve drillerle geliştirilir.