SKS dersi hayal ettiğimiz Robotu yapmamıza ve geliştirmemize olanak sağlıyor.

Öğrencilerimiz öğrenme ortamına girdiklerinde çok çabuk motive olacakları robotik ve STEM yaklaşımı eğitimi alabilecekleri dersimiz ile ilgi uyandırmayı ve tecrübe ile hayat boyu öğrenmeyi hedef alıyoruz. Öğrencilerimizin keşfetme arzusunu ortaya çıkarıyoruz. Öğrencilerimiz, problem çözme, işbirliği ve iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken dil, matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik gibi konuları da daha etkin bir şekilde öğrenecektir.

Bu Eğitimin Öğrencimize Katkısı Neler Olacak?

Analitik Düşünme Becerisi: Verilen bir görevi veya problemi sistematik olarak planlama, sonrasında planını uygulama, geliştirdiği plana yönelik hataları görme ve tekrar deneyebilme kararlılığına sahip olabileceklerdir.

Tasarım: Bir robotu tasarlarken tasarım sırasında hangi aşamaları kullandığı, öncesinde ve sonrasında yaşadığı problemleri çözebilme ve deneyimleme şansı, sonrasında plana uygun hareket etme ve zihinsel çözümleme becerisini geliştirmeye yönelik yeteneklerini geliştirebileceklerdir.

Problem Çözme: Özellikle değişen dünyada artık çocuklarımız ve gençlerimiz için geliştirilmesi gereken en önemli özellik "Problem Çözme" dir. Hayat boyu karşılaşılan problemle ilgili nasıl planlayacağını, plan dahilinde nasıl hareket edeceğini, karşılaştığı sorunların analizini nasıl yapacağını ve sonrasında probleme yönelik sorunları çözmede nasıl davranacağını geliştirmeyi programımızda öğrenebileceklerdir.

Yazılım, Kodlama ve Programlama Becerisi: Geleceğin dünyasını hayal ettiğimizde hayatımızda olacak birçok teknolojiyi şu anda düşünmemiz çok zor. Gelecek kesinlikle yazılım ile gelecek! Mevcut etrafımızda olan tüm teknolojik aletlerin ve kullandığımız sistemlerin alt yapısında yazılım ve kodlama vardır. Geleceği düşündüğümüzde şu anda var olan teknolojik aletler ve sistemler daha da yaygınlaşacak ve yazılım bilen ve mühendislik eğitimi alan kişiler geleceği inşa edeceklerdir.

Öğrencilerimiz kodlama eğitimi ile birlikte bilgisayar ve tablet ortamında robotlarını hazır programlara bağlı kalmadan kendi programlarını yazarak robotumuza farklı özellikler kazandırabileceklerdir. Robotlarımız üzerlerindeki sensörler sayesinde görebiliyor, duyabiliyor, hissedebiliyor ve hareket edebiliyor. Her komutu izleyen canlı robotlar haline getirebiliyoruz.