Keman eğitimi, öğrencilerin beyin ve beden koordinasyonlarını geliştirirken, duygusal ve fiziksel yönlerini de güçlendirir.

Öğrencilerimize ders içerisinde enstrümanı tanıtmak, sosyalleşmesini sağlamak, ritim ve müzikal bilgileri geliştirmek, seviyelerine uygun ulusal ve evrensel parçalar çalıştırılarak ünlü bestecilerin başarı öykülerini aktarabilmek, dikkat-bellek-refleks geliştirip diğer derslerinde ki başarıyı arttırmak adına katkılar sağlamaktadır.

Okulumuzda başlangıç seviyesinde olan öğrencilerimizle; kemanı tanıma, kemanın teknik yapısı, bakımı ve kullanımı, yay egzersizleri, keman çalarken gereken duruş ve tutuş pozisyonları, nota eğitimi, alıştırma etütleri ve şarkı çalışmaları yapılmaktadır.