Okulumuzda verilen heykel eğitiminin amacı bu alana ilgisi olan öğrencilerin heykel sanatının gerektirdiği kültürü,teknik bilgi ve beceriyi,doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisi kazandıran bu derslerde,öğrencilerin değişik nesne ve objeleri daha iyi tanıma olanağı bulmaktadır.

Heykel çalışmalarımızda temel malzeme olan gaz betondan ilk olarak basit geometrik formlar yaptırılır.Öğrenciler bu formları yaparak gaz beton ve aletlerin(törpü….vs)kullanımına alışmaya çalışır.Sadece gaz betona şekil vermenin yeterli olmadığı aletlerinde kullanılmasının önemli olduğunu göstermek amaçlarımız arasındadır.