Yıl boyunca yapılan SKS etkinliklerimizde halk oyunları branşı kendi kültürünü tanıyan, benimseyen ve sahip çıkan bireyler yetiştirmede etkili ve destekleyici bir etkinliktir. Yöresel özelliklerin, müziklerin, oyunların ve tavırların öğretimi hedeflenmekte, temel adım ve hareketlerin müziğe ve koreografiye uygun şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yıl sonunda yapılan gösterilerde öğrenilen yöresel oyunlar ,sahnede sergilenerek öğrencilerimizin öz güven gelişimleri desteklenmektedir.