Görsel Tasarı ve dizayn eğitiminin amacı öğrencilerimize görsel tasarım öğelerinden çizgi,şekil,biçim ,form,doku,renk konuları ile görsel tasarım ilkelerinden bütünlük,denge,vurgu,hizalama,üç boyut gibi kavramları ilgi duydukları alandaki tasarımlarıyla bir bütünlük içerisinde kullanarak ortaya koymalarını sağlayabilmektir. Amaç hayal edilen çalışmanın gelişim basamaklarına uygun olarak ilerlemek, iki ve üç boyutlu sanatsal tasarımlar ortaya koyabilmektir.