Okulumuzda verilen imgesel tasarım ve ebru eğitiminin amacı öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerinin görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendilerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.

İmgesel Tasarım çalışmalarımızda amacımız öğrencinin; yaratıcılığı, hayal kurabilme becerisi, düşündüğünü yansıtabilme , kağıt üzerinde doğru kompozisyonu oluşturabilme ve mekan, hareket, perspektif gibi konular üzerinde durulup kendi sanatsal ifadesini geliştirebilmesine yardımcı olmaktır.

Ebru sanatı uygulamasında ise; Geleneksel Türk El Sanatlarından biri olan Ebru görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanattır. Unutulmaya yüz tutmuş bu değeri öğrencilere tanıtmak ve önemini kavratmak temel amaçtır.

Bu amaçlarımız doğrultusunda ebru çeşitlerinden battal, gelgit, şal, hatip, bülbül yuvası, taraklı ebru, çiçek ebrusu çeşitleri uygulanmaktadır.