Okulumuzda verilen desen ve tuval eğitiminde amacımız öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, yaratıcılıklarını, çizgi , biçim ve renklerle ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Desen nedir sorusu, resim sanatının temelidir. Resim eğitimi ,desen çizmekle başlar. Renkler,ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyon düzeni bu temel üzerine kuruludur. Bu temeller doğrultusunda öğrencilerimize obje çizimi, karakalem tekniği ile gölgelendirme, çizgisel hareketli figür çizimi gibi temel konular uygulanmaktadır.

Dersin ikinci bölümünde öğrenilen bu desen tekniklerinin tuvale aktarılması ile renkli görsel tasarım uygulamasına geçiş sağlanır. Öğrenci akrilik tekniğini kullanarak yaptığı çalışmalarında kendi sanatsal ifadesini oluşturmasına yardımcı olunur.