“Dilimiz Kimliğimizdir." Türkçe Bölümü’nde dil bilinci yaratmak öncelikli amacımızdır.

Öğrencilerimize, ana dilimizin ses ve söz güzelliklerini; ifade ve anlam zenginliklerini kavratmak çıkış noktamızdır.

Amacımız öğrencilerimize bilimsel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni en iyi şekilde vermektir.

Öğrencilerimizi; duyan, düşünen, anlayan ve bunları söz ya da yazı ile ifade eden bireyler olarak yetiştirmek; onlarda ulusal ve yüksek bir dil bilinci uyandırmak temel hedefimizdir.

Türk ve Dünya kültür ürünleri yoluyla, yerelliğin ve evrenselliğin sentezini yaparak düşünce ve hayal dünyalarının sınırlarını geliştirmek önceliklerimizdendir.