Okulumuzda teknoloji ve tasarım derslerimizde; öğrencilerimize teknolojinin insan hayatının kalitesini arttıran, yaratıcılık ve zekanın kullanımıyla herhangi bir işi daha iyi, daha hızlı, daha kolay,daha ekonomik ve daha verimli yapma yolları kazandırılmaktadır.Tasarımla farklılıkları bulur, hayal kurar,sorgular,yaratıcı düşünür,akıl yürütme gibi süreçler kullanır. Öğrencinin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ilk amacımızdır.