Cumhuriyet rejiminin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir.

Bu ders sayesinde öğrencilerimiz;
Türk inkılâbının önderi Atatürk’ü tanır.
Türk inkılâbı ile ilgili olayları bilir.
Yakın Türk tarihi hakkında bilgi edinir.
Kurtuluş Savaşı’ndaki başarıların temelinde, Türk ulusunun tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmesi olduğunu bilir.
Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
Atatürk’e sevgi ve saygı duyar.