Sosyal bilgiler, sosyal bilimlerin içinde yer alan ve farklı tanımlara ait birçok disiplinden oluşur. Yaşamı ve insanı konu alır. Sosyal bilgilerin özelliği ‘vatandaş yetiştirme’ amaçlı oluşudur.

Sosyal Bilgiler Dersinde Amacımız:
1. Güncel konulardan yola çıkarak, sosyal olay ve olgular üzerinde akıl yürütebilen,
2.Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen ve her alanda uygulayabilen,
3 .Milli bütünlüğe ve bağımsızlığa, her alanda gelişmiş demokratik bir toplum geliştirme bilincine erişmiş,
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve anayasasının temel ilkelerini, reform ve ideallerini benimsemiş,
5. Zaman ve mekan içinde insanların grup kimliği, ekonomik, sosyal ve yönetim ilişkilerini geliştirdiklerini anlamış,
6. Bilimsel düşünme, karar verme ve problem çözme tekniklerini kullanabilen,
7. Çağdaş demokrasi ve insan haklarının öngördüğü vatandaşlık ideal ve deneyimlerini kazanmış,
8. Sosyal bilgiler öğretimi yönünden gerekli teknik, etkinlik ve stratejileri bilip uygulamaya koyabilen,
9. Hukuk ve toplum kurallarına saygılı,
10. İnsanların ve milletlerin birbirine bağlı ve birlikte yaşamak zorunda olduklarını kavramış,
11. Çevreyi, milli kültür eserlerini ve doğayı koruyup geliştirmeye gönüllü,
12. Komşu ve başka ülkelerin tarih, coğrafya ve kültürlerinin ülkemizle ilişkilerini bilen,
13. Genel hatlarıyla dünya tarihi ve uygarlıkları ile bunların bugünkü yaşayışımıza etkilerini anlayan,
14. Sorgulayıcı, yaratıcı, insancıl ve eleştirel bakış açısına sahip,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Okulumuzda tüm sınıflarımızın teknoloji sınıfı olması nedeniyle, öğrencilerimizin, sunular hazırlayarak, araştırarak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade edebilecekleri ortamlarda çalışmalar yapmaları sağlanmaktadır.