Okulumuzda öğrencilerimiz; geometrik çizimlerle el becerilerini, farklı bakış açılarını ve düş güçlerini geliştirmeyi, gözlem yaparak düşünceler ve biçimler arasında ilişki kurmayı, doğayla ilişki kurmayı, başka bilim alanlarıyla ve sanatla matematiğin ilişkilerini görüp; sentez ve analiz yapmayı, bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanabilmeyi, araştırıcı, tarafsız, önyargısız, yerinde karar verebilmeyi, açık fikirli ve bilginin yayılmasını amaçlayan bir kişilik geliştirmeyi öğrenirler.

Her sınıfımızın teknoloji sınıf olması kolaylığı ile öğrencilerimizin sunu hazırlayarak, matematik ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek öğrenmeleri sağlanır ve düşündüklerini ifade etme fırsatı verilir