Fen eğitiminin amaçları;
Bilimsel süreç becerileri geliştirmek(Hipotez kurma, gözlem ve deney yapma, problem çözmek…),hayatta karşılaştığı kişisel problemlerini çözebilme, hayatı kolaylaştıracak yapılandırmacı düşünme becerilerini geliştirmek, edindikleri bilgi ve becerileri güncel hayata aktarıp, uygulayabilme yeteneğini kazandırmak amaçlarına yönelik olarak uygulanan Öğretim Stratejileri;
  • Kavram haritası ( tamamlanmış ve ilişkilendirilmiş, tamamlanmış ancak ilişkilendirilmemiş, tamamlanmamış ve ilişkilendirilmemiş kavram haritaları ),
  • Modeller ( Büyütülmüş veya küçültülmüş modeller, kesitli, çalışan,elle yapılan modeller,maketler)
  • Bilgisayar destekli ( cd,usb,slayt,video ve vb.) ve interaktif fen öğretimi,
  • Öğrenciler tarafından hazırlanan Powerpoint konu sunumu uygulamaları,
  • Sergi düzenleme ( Fen dersi konularına bağlı olarak yapılan etkinliklerin okul fen köşesinde sunumu) ,
  • Proje çalışmalarıdır ( yarışma projeleri, yılsonu bilim şenliği için hazırlanan projeler ).