Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ders sunumu vb yöntemler kullanarak işlediğimiz derslerimizde, öğrencilerimizin din ve ahlak hakkında bireysel, toplumsal, kültürel, ahlaki ve evrensel açıdan doğru bilgiler edinmelerini ve bu yolla gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamayı amaçlıyoruz.