Okulumuzun beden eğitimi politikası uyarınca 3. sınıfa kadar derslerimiz temel hareket, bilgi ve becerileri kapsamında oyun ve yarışmalarla işlenmekte ve öğrencilerin fiziksel gelişimlerini sağlayıp koordinasyonlarını arttırmak ve sporu sevdirmek amaçlanmaktadır. 3. sınıftan itibaren ise öğrencilerimize basketbol, voleybol, tenis ve yüzme branşlarında bir eğitim fırsatı sunulmakta ve söz konusu eğitim programı 8. Sınıf sonuna kadar ikişer aylık periyotlar halinde ve iki öğretmenin eşliğinde sürdürülmektedir. Bu sürecin sonunda öğrencilerimizin dört branşında yapabilir düzeyde öğrenmeleri hedeflenmektedir.