Günümüz koşullarında artık bir değil, en az iki yabancı dil bilen,başka kültürleri yakından tanıyan,kendi öz dilinin dışında bir başka dilde rahatlıkla iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen okulumuz TED Ege Koleji ,bu doğrultuda ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem vermektedir