SKS Etkinlikleri
Ana sınıfımızda SKS etkinlikleri altı(6) alanda yapılmaktadır.

Halk Oyunları
Etkinliğimiz, çocukların ritim duygusunu, müziğe uygun hareket yeteneğini geliştirerek, halk oyunlarını tanımasına ve yaşamasına olanak sağlar.

Bale
Etkinliğimiz, öğrencilerimizin fiziksel koordinasyonunu ve grupla birlikte müzik eşliğinde hareket edebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Satranç
Etkinliğimiz, çocukların akıl yürütme, problem çözme, kazanmayı ve kaybetmeyi yaşayarak öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Jimnastik
Etkinliğimiz, çocukların vücut yapısını düzeltme ve geliştirmeleri amaçlamaktadır.

Yüzme
Sks yüzme çalışmalarında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek ve sks yıllık plan çerçevesinde öğrenciler düzeylerine ve hazırbulunuşluklarına göre gruplara ayrılırlar. Amacımız yüzme branşının öğretilmesi yanında öğrencilerin eğlenebildikleri mutlu bir ortam yaratmaktır.

Salon Dansları
Dans etmek çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Öğrencimizin seçtiği dans ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Yıl boyunca yapılan SKS Salon DANSLARI dersinde öncelikle öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.