TED Ege Koleji olarak ana sınıfı öğrencilerine kodlama derslerimizle düşünmeyi öğrenen nesiller yetiştirmeyi amaç edindik. Kodlama dersleriyle, öğrencilerimiz 5 yaşından itibaren kodlama diliyle tanışıyor. Çağımızın teknolojisini anlayan, eleştiren, yorumlayan ve geliştiren bireyler olarak yetişiyor. Kodlama ile okul öncesi eğitimi döneminde tanışan TED Ege Koleji öğrencileri, evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan kodlamaya hakim, projelerini hayata geçirebilen, algoritmik düşünme becerisi gelişmiş, üretken bireyler olarak ülkemizin geleceğini yazacaklardır. Geleceğin dünyasını hayal ettiğimizde hayatımızda olacak birçok teknolojiyi şu anda düşünmek çok zor. Mevcut etrafımızda olan tüm teknolojik aletlerin ve kullandığımız sistemlerin alt yapısında yazılım ve kodlama vardır. Geleceği düşündüğümüzde şu anda var olan teknolojik aletler ve sistemler daha da yaygınlaşacaktır. Kod ya da algoritma yazabilmek bize problemlere farklı yönlerden bakabilme ve en kestirme çözümü bulabilme yeteneği kazandırmaktadır.