Müzik DersliğiMüzik derslerinin amacı; müziği sevdirmek, müziğe olan ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, iyi birer dinleyici olmalarını sağlamak   ve müzik kültürlerini geliştirmek,  böylece öğrencinin bilişsel, devinişsel, duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesidir.
Bu doğrultuda eleştirel düşünme ve değerlendirme becerilerini geliştirebilen, müzik türlerinin tanıyabilen, bir enstrüman çalabilen, kaliteli bir müzik dinleyicisi olabilen, müziği yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini ve çeşitli etkinliklerde kazanılan becerileri sergileyerek sosyal yönde gelişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef ve amaç doğrultusunda tam donanımlı müzik odamızda öğrencilerimizin müziği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.