Fizik dersinin amacı, fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Fizik - Teknoloji - Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla, Fizik derslerinde, öğrencilere temel Fizik kavram, prensip, genelleme ve olguları kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerimizi modern çağın bir gereği olarak araştıran, soran, sorgulayan, inceleyen ve bu becerileri yaşamın her alanında kullanabilen, günlük hayat ile fizik arasında bağlantı kurabilen, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel metodu kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanır.

Teknolojinin hızla ilerlediği ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüz dünyasında bilgi kazanımının yanında bilimin doğasını anlayabilmek, bilimsel bilgi üretebilmek, problemler ortaya koyabilmek, problemleri yorumlayabilmek ve çözümler üretebilmek öğrencilerin öncelikli kazanımları arasında olmalıdır. Öğrencilere sadece mevcut bilimsel bilgileri sunmak ve günlük hayattan arındırılmış problemleri çözme becerileri kazandırmak, öğrencileri geleceğe hazırlamak için yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda, fizik dersinin temel amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesidir.