Kimya Grubu – CHEMTED

CHEMTED, okulumuzun 9. Sınıf, 10. Sınıf ve 11. Sınıflarındaki öğrencilerden oluşan kimya çalışma grubudur.

Kimyanın bilimsel süreçlerinin tam olarak anlaşılabilmesini, çalışmaları esnasında edinilecek bilgi birikiminin diğer öğrencilere aktarılmasını amaçlayan bu grup, kimyaya duyulan ilgiyi ve sevgiyi artırmayı hedeflemektedir.

Kimyanın sadece bir dersten ibaret olmadığını belirten grubumuz, kimyanın günlük hayatımızdaki rolünü ve önemini keşfetmek ve anlatmak üzere yola çıkmıştır.

Bu amaç doğrultusunda grubumuz, çeşitli aktiviteler hazırlamaktadır ve bilimsel çalışmalarını başlatmıştır. Grubun hedeflediği çalışma alanları:

• Laboratuvar Çalışmaları
Öğrenmeyi yaparak ve yaşayarak daha kalıcı hale getirmek için öğrenciler laboratuvar çalışmalarına dahil edilir.
• Bilim Şenliği
Şenlik haftası içerisinde öğrenciler Kimya etkinlikleri düzenler.
• Ulusal ve Uluslararası Bilgi ve Proje Yarışmaları
Öğrenciler bilimsel çalışma yapma ve proje hazırlama amacıyla aşağıdaki platformları incelemektedir
TÜBİTAK Olimpiyatları
Chemico
Kimya Olimpiyatı
ISEF
URFODU
Milset Science Photo Contest
Bu Benim Eserim
• Kimya Bilim Dergisi
Bilim okur yazarlığını geliştirmek ve sevdirmek için Kimya Bilim Dergisi çıkarırlar.
• Bilim ve Alan Gezileri
Kimyasal süreçleri ve gelişmeleri yerinde görebilmek ve öğrenebilmek için alan ve bilimsel gezi düzenlenir.
Seminerler
Alanlarında uzman kişiler eşliğinde öğrenciler seminerlere alınır.
Atatürk

Ansolon