Fen ve Teknoloji dersinin amaçları

  • Kişisel duygularını yapıcı biçimde ifade eder.
  • Sınıflama ve düzenleme, ölçme ve tablolama yapar.
  • Fen bilimlerinin felsefesini anlar.
  • Fen bilimlerine, okula, öğretmenlerine ve kendine ilişkin olumlu tutumlar geliştirir.
  • Alışılmadık düşünceler üretir.
  • Basit maketler ve fiziksel modeller yapar, psikomotor becerileri kullanır.
  • Fen bilimlerini diğer bilimlerle bütünleştirme yetisine sahip etkin bireyler yetiştirir.