İngilizce


21.yüzyılın vazgeçilmez becerisi olarak karşımıza çıkan yabancı dil eğitimi, TED Ege Koleji çatısı altında birinci derecede önem taşımaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin her ortamda yönlendirici ve belirleyici dialoglar kurabilecek kadar ifade kolaylığı kazanmış ve sürekli gelişime açık bir öğrenme süreci edinmiş olmalarıdır.

1.2.3. Sınıflarda İngilizce Eğitimi
Anasınıflarındaki edindirdiğimiz kazanımlar, 1.2.3. sınıflardaki dil çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Her sınıfımızda mevcut olan projeksiyon ve bilgisayarların desteği ile her zeka türüne hitap eden bir eğitim programı yürütülmektedir. Kukla gösterileri, resimli anlatımlar ve çeşitli sunular sınıflarımızda vazgeçilmez olarak uyguladığımız aktivitelerdendir.
Zengin resim ve şablon dokusuyla örülü kitaplarımız bol miktarda alıştırma ve tekrarlar içerir ve öğrencilerimizi keyifli bir öğrenme macerasının içine sürükler.
4. Sınıflarda İngilizce Eğitimi
Bu sınıflarda da bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitimimiz devam etmekte ve ilave olarak yaratıcı projeler ve slayt sunuları ile güçlendirilmektedir.
Sınıflarda sürekli olarak karşılıklı tartışma ve konuşmalar desteklenmekte, sözel çalışmalara ağırlık verilmektedir