Beden Eğitimi ve Spor

Beden eğitiminde; öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönlerden gelişimlerini sağlamayı ayrıca yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleri için etkinliklerimizi planlamaktayız.
1. ve 2. sınıflarda, temel hareket bilgi ve becerileri kapsamında;
Yer değiştirme hareketleri ( koşma, atlama, sıçrama, zıplama, sıçramalı atlayış, kayma, yuvarlanma, tırmanma v.b.)
Dengeleme hareketleri ( eğilme, esnetme, düşme-kalkma, dönme, ağırlık aktarma, atlama-konma, denge, itme, çekme v.b.)
Nesne kontrolü gerektiren hareketler ( atma, yakalama, vuruş, yuvarlama, durdurma, raketle vurma v.b.)
Birleştirilmiş hareketler; (Yukarıda belirttiğimiz hareket özelliklerden en az ikisinin birleşiminden oluşur.) olarak uygulanmaktadır.
Okulumuzun Beden Eğitimi politikası çerçevesinde 3. sınıfa kadar derslerimiz oyun ve yarışmalarla işlenmekte ve öğrencilerin fiziksel gelişimlerini sağlayıp koordinasyonlarını arttırmak ve sporu sevdirmek amaçlanmaktadır. 3. sınıftan itibaren ise öğrencilerimize basketbol, voleybol, tenis ve yüzme branşlarında bir eğitim fırsatı sunulmakta ve söz konusu eğitim programı öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olana kadar ikişer aylık periyotlar halinde ve iki öğretmenin eşliğinde sürdürülmektedir. Bu sürecin sonunda öğrencilerimizin dört branşıda yapabilir düzeyde öğrenmeleri hedeflenmektedir.