Çocuklar için Felsefe oturumunu yöneten öğretmen, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişilerdir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış öğretmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

“Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi” ile kendine güvenen, öz saygıları gelişmiş, düşünme, soyutlama ve iletişim becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. P4C ile çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. Ayrıca çocukların başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etme becerileri gelişip, fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenirler.