Çanakkale Ruhunu Ve Şehitlerimize Duyulan Sonsuz Saygıyı İçtenlikle Ele Alan Öğrencimiz Durmuşhan ÖZER 2. Olmuştur

Atatürk

Ansolon