BİOTED, okulumuz 9, 10, ve 11. sınıf öğrencilerimizce kurulmuş bir biyoloji araştırma grubudur.

Biyolojiyi, ekolojiden anatomiye kadar ayrıntılarıyla inceleyip, biyoloji bilimini yakından tanımak ve tanıtmak grubumuzun hedefidir.

“Deneyle öğrenmek” fikrini felsefe edinen, okulumuzu ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek amacıyla bilimsel çalışmalarına başlayan grubumuz, bir yandan da okulumuz içindeki aktivitelerini artırmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

Grubumuzun ana çalışma alanları:
• Bilim Şenliği
• TedEkoloji Dergisi
• Bilimsel Seminerler Tübitak Biyoloji Olimpiyatları
• Ulusal ve Uluslararası Bilim Yarışmaları
• Çevre Dostu Sosyal Sorumluluk Projeleri Organ Diseksyonları
• Habitat Gözlemleri
• Bilim İnsanları Buluşmaları


12/06/2023 tarihinde BİOTED grubu olarak Bilim Şenliğine katılım sağladık.
Bilim Şenliğine ;

• Organ diseksiyonu , Kan grubu tayini , Mikroskop gözlemi , , Gıdalardaki C vitamini tayini , Biyoplastik yapımı , Katalaz deneyi , Çilekten DNA izolasyonu deneyleri ile Bitkilerde Vejatatif üreme örnekleri gözlemi yaparak aktif katılım sağladık.

• Biyoloji konulu çarkıfelek ve tabu oyunlarının yanı sıra , insan maketlerinde organ bulmaca oyunları ile misafirlerimizi bilgilendirerek eğlendirdik. Ödül olarak BİOTED Grubunun her yıl geleneksel olarak hazırlamış olduğu TEDEKOLOJİ Dergimizi dağıttık.

• Aynı zamanda Tübitak 2204-A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan projelerimizin posterlerini de öğrencilerimize sunduk.