Biyoloji Grubu – BİOTED

BİOTED, okulumuz 9, 10, ve 11. sınıf öğrencilerimizce kurulmuş bir biyoloji araştırma grubudur.

Biyolojiyi, ekolojiden anatomiye kadar ayrıntılarıyla inceleyip, biyoloji bilimini yakından tanımak ve tanıtmak grubumuzun hedefidir.

“Deneyle öğrenmek” fikrini felsefe edinen, okulumuzu ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek amacıyla bilimsel çalışmalarına başlayan grubumuz, bir yandan da okulumuz içindeki aktivitelerini artırmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

Grubumuzun ana çalışma alanları:
• Bilim Şenliği
• TedEkoloji Dergisi
• Bilimsel Seminerler Tübitak Biyoloji Olimpiyatları
• Ulusal ve Uluslararası Bilim Yarışmaları
• Çevre Dostu Sosyal Sorumluluk Projeleri Organ Diseksyonları
• Habitat Gözlemleri
• Bilim İnsanları Buluşmaları


Atatürk

Ansolon