Bilişim Teknolojileri Sınıfı
Bilgisayar öğretimimizin temel amacı, bilgi çağının gereklerine uygun olarak, yaratıcı, problem çözme yeteneğine sahip, bilgiye erişme yollarını bilen, ileri teknoloji ürünlerini kullanabilen, toleranslı, esnek düşünebilen, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, sağlıklı kişilik ve sosyal gelişimini tamamlamış olarak yetiştirilmesi okulumuz bilgisayar öğretiminin temel amacıdır. İnternet Etiğine uygun internet kullanıcısı  ve bilinçli bilgisayar kullanıcıları olmalarını sağlar.

BİT Laboratuvarımızda 26 öğrenci 1 öğretmen bilgisayarı bulunmaktadır. Network ağ sistemi ile ADSL internet erişimi yer alır.

Derslerimiz disiplinler arası yaklaşıma göre işlenmektedir. Diğer zümrelerle ortak işbirliği yapılarak ortak bir konu çerçevesinde proje çalışmaları yapılır.