LOGO
TED EGE KOLEJİ
Okul Öncesi
TED Ege Koleji Anasınıfında 5 ve 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitim verilir.
Eğitim-Öğretim hayatının ilk basamağını oluşturan anasınıfı eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.
Branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında öğrencilerimiz, farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenerek hayata hazırlanırlar.
 
a
 
Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, aynı zamanda becerilerini geliştirici fırsatlar sunulur. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulur.
 
Ana programda Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Drama , Fen-Doğa ve Mutfak Çalışmaları, Sanat Etkinlikleri, Göster-Anlat Çalışması birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde işlenir.
Ana program, yoğunlaştırılmış İngilizcenin yanı sıra, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Resim, Drama, Seramik, Yoga, Bale, Halk Oyunları ve Satranç etkinlikleriyle zenginleştirilerek uygulanır.

Çocukların Türkçe' yi doğru ve güzel konuşmalarına önem vermenin yanı sıra yabancı dile ilgilerini arttıracak, öğrenme istek ve merakı yaratacak dinleme, anlama ve konuşma becerisi kazanacakları ortamlar sağlanır. Öğrencilerimizin İngilizce' yi doğal bir şekilde öğrenmeleri, yaşantılarının bir parçası olarak görmeleri sağlanır.
Tüm programda aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme, oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak, estetik zevkleriyle, çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına imkan verilir. Bireysel veli görüşmeleri, veli katılım programları ve bilgilendirici bültenler, okul-aile işbirliği ile desteklenmektedir. 

              
 
ATATÜRK KÖŞESİ
 
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
BAĞLANTILAR
ted   ted
     
tedu
 
     
tedmem
  ted_mesale
     
OBS
  K12NET
     
 
     
 
 
 
 
 
 
TED Ege Koleji © 2015 | Gizlilik Politikası
TED EGE KOLEJİ
İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı No: 5 Beygürü Mevki İNCİRLİOVA, AYDIN • tedegekoleji@tedegekoleji.k12.tr