LOGO
TED EGE KOLEJİ
Türkiye'nin İlklerinden "Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi" TED Ege Koleji'nde
 

 

TÜRKİYE’NİN İLKLERİNDEN “ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTİMİ” TED EGE KOLEJ’İNDE…

Aydın’da eğitimin öncüsü TED Ege Koleji, ana sınıfından ilkokul dördüncü sınıfa kadar “Çocuklar İçin Felsefe Eğitimini (P4C)” ilimizde ilk olarak programına dahil etti. TED Ege Koleji ana sınıfı ve sınıf öğretmenleri , ”Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi” hazırlıkları kapsamında, Türkiye’de Çocuklar İçin Felsefe eğitmen eğitimini başlatan Onur BAKIR’dan yedi günlük hizmet içi eğitim aldılar. Bugün dünyada 50 farklı ülkede P4C pedagojisi uygulanmaktadır. UNESCO, Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar P4C konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Bu pedagoji, Soruşturan Topluluk Modeli’nin (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir  topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar için Felsefe oturumunu yöneten öğretmen, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişilerdir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış öğretmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

TED Ege Koleji, “Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi” ile kendine güvenen, öz saygıları gelişmiş, düşünme, soyutlama ve iletişim becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. P4C ile çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. Ayrıca çocukların başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etme becerileri gelişip, fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenirler.

 

  • Felsefe Eğitimi 062018 (3).jpeg..
  • Felsefe Eğitimi 062018 (1).jpeg..
  • Felsefe Eğitimi 062018 (2).jpeg..
 
ATATÜRK KÖŞESİ
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
BAĞLANTILAR
ted   ted
     
tedu
 
     
tedmem
  ted_mesale
     
OBS
  K12NET
     
 
     
 
 
 
 
 
 
TED Ege Koleji © 2015 | Gizlilik Politikası
TED EGE KOLEJİ
İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı No: 5 Beygürü Mevki İNCİRLİOVA, AYDIN • tedegekoleji@tedegekoleji.k12.tr