LOGO
TED EGE KOLEJİ
BTEC
 

Günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın en önemli ögesi nitelikli insan gücüdür. Nitelikli elemanların sahip olduğu bilgi ve becerilerin, ekonomik başarının temeli olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Bu nedenle ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir.

Hem bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sahip olacakları mesleklere hazırlanmalarında, hem de değişen dünya şartları ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili sektörlere nitelikli eleman yetiştirilmesinde mesleki eğitimin önemi büyüktür.

Bu nedenle Türkiye’nin gelir düzeyini yükseltme sürecinde gençlerin, rekabetin olduğu iş dünyasında yerlerini bulmaları önem taşımaktadır. İşverenlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak ve uluslararası rekabette başarılı olmalarının ön koşulu eğitimdir.

Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliliklerini kazandırmanın öneminin farkında olan TED okulları, üniversite ve iş hayatında uluslararası düzeyde kabul gören Business and Tecnology Education Council (BTEC) programlarını öğrencilerine sunmuştur.

Akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulunduran BTEC öğretim programları Türkiye’de ilk kez TED okulları tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Dünyada 85 ülkede uygulanan BTEC programları toplamda 4 milyon öğrenciye sertifika ve diploma vermektedir. BTEC dünyanın en saygın 738 üniversitesi ile işbirliği içinde programlar geliştirmekte ve bu programları okullarda uygulamaktadır.

BTEC Nedir, BTEC sertifikaları ne işe yarar?

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getirmektedir.

 Öğrencilere yükseköğretime geçişte gerekli olan becerileri geliştirmeyi, onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlilikleri kazandırmayı ve onları sektörlerin önde gelen firmalarında tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin ve çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir. Eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Yapılan araştırmalar BTEC programlarını uygulayan okullarda öğrencilerin

İlgi alanları doğrultusunda daha bilinçli üniversite tercihleri yaptıklarını

Meslek seçiminde bilinçlendiklerini

Okula duydukları aidiyetin arttığını

Özgüvenlerinde artış olduğunu

Kendilerini değerlendirmeyi öğrendikleri görülmüştür.

Okulumuz TED Ege Koleji 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında BTEC Programlarını Sosyal Medya Uygulamaları dersi ile başlatacaktır.


 
ATATÜRK KÖŞESİ
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
BAĞLANTILAR
ted   ted
     
tedu
 
     
tedmem
  ted_mesale
     
OBS
  K12NET
     
 
     
 
 
 
 
 
 
TED Ege Koleji © 2015 | Gizlilik Politikası
TED EGE KOLEJİ
İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı No: 5 Beygürü Mevki İNCİRLİOVA, AYDIN • tedegekoleji@tedegekoleji.k12.tr